trumoivn@gmail.com
0989.845.514 24/7

Cách diệt chuột ở Hải Dương an toàn, tiêu diệt tận gốc

Một số cách diệt chuột ở Hải Dương - Biện pháp sinh học: Dùng bả diệt chuột sinh học đặt nơi có chuột thường qua lại, chuột mới phá, hại. - Biện pháp hoá học: Chỉ sử dụng bả thuốc hoá học ở những nơi xa khu dân cư, nơi chuột đang phá hại mạnh. Sử dụng các loại thuốc: Storm, Rat K 2%D, một số dòng thuốc của Nhật Bản... để diệt chuột. Tùy theo mức độ hoạt động và gây hại của chuột mà tăng hoặc giảm lượng mồi bả, đặt bả trên lối chuột thường qua lại và...

Read More ›